Posts

asas pemikiran komputersional

(1.1) ASAS PEMIKIRAN KOMPUTERSIONAL                                                  
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali menggunakan konsep asas pemikiran komputasional.

vTEKNIK LERAIAN
=  PEMECAHAN SUATU MASALAH ATAU SISTEM YANG KOMPLEKS KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN YANG LEBIH KECIL.
vTEKNIK PENGECAMAN CORAK
=  PERSAMAAN-PERSAMAAN YANG TERDAPAT BEBERAPA MASALAH ATAU DALAM MASALAH YANG SAMA.


vTEKNIK PENISKALAAN

MENGUTAMAKAN PERKARA – PERKARA PENTING DALAM SUATU      MASALAH DAN MENINGGALKAN ASPEK-ASPEK YANG KURANG PENTING.

vTEKNIK PENGITLAKAN

=  MEMBINA MODEL BERDASARKAN CORAK-CORAK YANG TELAH DIKENAL PASTI DARIPADA BEBERAPA MASALAH YANG SERUPA. MODEL BOLEH DALAM BETUKFORMULA,TEKNIK,PERATURAN DANLANGKAH

kawad kaki

Image
Image
chimmy is my favourite......